o kontaktfitnessielekturysłowniczekprzewodnik po rekolekcjachświadectwa o rekolekcjachpodstawowe informacje o rekolekcjachkontaktFitness Duchowy - Jak gimnastykować duszę?Poleć znajomymnDodaj do ulubionych
Znani i lubiani o spotkaniu z Bogiem:
››

Rekolekcje – co, gdzie, kiedy, dla kogo?


Dla dorosłych (świeccy, osoby duchowne i konsekrowane)

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie - Kraków


Centrum zostało powołane do życia po to, żeby towarzyszyć osobom duchownym i świeckim w poszukiwaniu głębszego doświadczenia wiary i integralnego rozwoju: psychicznego i duchowego.
Centrum współpracuje z cenionymi formatorami różnych szkół i ośrodków życia duchowego, którzy dzielą się swoim  osobistym doświadczeniem wiary, swoją wiedzą teologiczną, pedagogiczną i psychologiczną.
FORMA REKOLEKCJI
 

I Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

A. Pogłębianie więzi z Jezusem przez kontemplację ewangeliczną
15-17 września 2006
Codzienność jest „piątą ewangelią”, w której Jezus szuka z nami osobowego spotkania. Pragnie, abyśmy Go lepiej poznali, bardziej umiłowali i wierniej Go naśladowali. Możemy tego doświadczyć na drodze kontemplacji ewangelicznej. Jest to droga modlitwy, która prowadzi do spotkania z Jezusem poprzez słowo Ewangelii. Pomaga otwierać się na Jego przemieniającą obecność i trwać z Nim w zażyłej więzi pośród codzienności.
 
B. Jak przemodlić Słowo? Wprowadzenie do „Lectio divina”
3-5 listopada 2006
Istnieje w tradycji Kościoła szczególna praktyka modlitwy Słowem Bożym. Proponuje drogę duchowego wzrastania w codzienności. Jest to droga bardzo prosta o dostępna dla wszystkich: czytaj – rozważaj – módl się – kontempluj – wprowadzaj w życie to, czym nasyciło cię przemodlone Słowo Boże.
 
C. Wiara i kryzysy w świetle słowa Bożego
1-3 grudnia 2006
Kryzysy nie muszą nas oddalać od Boga. Owszem, mogą jeszcze bardziej do Niego zbliżyć. Słowo Boże pomaga nam je przeżywać jako czas dojrzewania i umocnienia wiary. Zażyłość ze Słowem uczy wrastania w wierze pośród naszej kruchości. Uczy nas wchodzenia w modlitwę z naszymi kryzysami i wyprowadza z nich silniejszymi.
Szkołę prowadzą kierownicy duchowi i rekolekcjoniści z CFD: ks. Krzysztof Wons SDS, ks. Joachim Stencel SDS, ks. Piotr Stawarz SDS, ks. Ryszard Stankiewicz SDS
 
 
II Szkoła Biblijna
A. Król Dawid. I i II Księga Samuela
2-4 czerwca Biblijna historia powołania, w której radość z niezasłużonego wybraństwa przeplata się z poczuciem kruchości i zawiścią bliskich, godność królewska ze zdradą powołania, dramatyczna ucieczka z powrotem do pierwotnej wierności. Sesja, która pomoże przemodlić osobistą historię życia i powołania.
Prowadzi: Bruna Costacurta, ceniony wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne. Jest autorem publikacji z zakresu teologii i duchowości biblijnej.
 
B. Dni Duchowości Biblijnej
9-12 listopada Dni formacji biblijnej, z których pierwsza część obejmuje wykłady, konferencje, wprowadzenie do lectio divina, druga przeżywana w klimacie pustyni, pełnego milczenia i na osobistej medytacji Słowa. Podjęte zostaną tematy: Lectio divina, czyli czytanie „serce w serce” z Bogiem; Język miłości w Biblii; Kiedy Bóg mówi językiem zakochanych, czyli Księga Pieśni nad Pieśniami.
Prowadzą wybitni bibliści: ks. Gianfranco Ravasi, Prefekt Biblioteki-Pinakoteki Ambrosiana w Mediolanie, były członek Papieskiej Komisji Biblijnej, ks. Waldemar Chrostowski, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD, teolog duchowości;
 

III Szkoła Kierownictwa Duchowego

A. Kierownictwo duchowe a uczucia niekochane

6-8 października Uczucia są bogactwem naszej osobowości, życiową energią dla naszego rozwoju psychicznego i duchowego. A jednak nie zawsze i nie wszystkie uczucia w sobie kochamy. Są takie, których czasem chcielibyśmy się pozbyć: zazdrość, „niespełnione” zakochanie, agresja i lęk, wstyd, pustka i obcość. Sesja o tym, jak kierownictwo duchowe może pomagać w twórczym przeżywaniu niekochanych uczuć.
Prowadzi ks. Krzysztof Grzywocz, kierownik duchowy, ojciec duchowny w WSD diecezji opolskiej, wykładowca teologii duchowości, autor publikacji z zakresu życia duchowego.

 

B. Dojrzewanie i integracja osoby
24-26 listopada Człowiek jest sobie zadany. Rodzi się istotą najbardziej bezbronną, a zarazem mającą najwięcej możliwości. Każdy z nas stoi przed ogromną szansą dojścia do pełni dojrzałości. Podczas sesji podjęte zostaną zagadnienia istotne dla towarzyszenia w dojrzewaniu i integracji osoby: rozumienie człowieka, świat impulsów i pragnień, proces dojrzewania i integracji, radość z życia.
Prowadzi o. Mieczysław Kożuch, jezuita, psycholog, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
 
Sesja formacyjna

Jak stawać się silnym pozostając słabym?

Historia pięknego powołania

13-15 października Z okazji jubileuszu 125 lat posługi Salwatorianów w Kościele zapraszamy do wspólnego przeżycia drogi o. Franciszka od Krzyża Jordana, założyciela. Na tej drodze może odnaleźć się każdy, kto doświadczając słabości w życiu i powołaniu, szuka oparcia w Bogu. Modlitwa rodziła w nim duchowe pragnienia większe od jego lęków. Ewangeliczny radykalizm dojrzewał w jego kruchej osobowości. Świadomy swoich ludzkich granic, stawał się głosicielem Słowa „bez granic”. Sesja o człowieku, który „do szaleństwa krzyża” zawierzył Bogu.
Prowadzą salwatorianie: ks. Michał Piela z Rzymu, postulator procesu beatyfikacyjnego o. Jordana, oraz kierownicy duchowi i rekolekcjoniści z Centrum Formacji Duchowej.
 
IV ĆWICZENIA IGNACJAŃSKIE
Rekolekcje ignacjańskie mają kilkuwiekową tradycję w Kościele. Uczestnik przeżywa je na osobistej modlitwie w świetle Słowa Bożego, w klimacie pełnego milczenia oraz w codziennym spotkaniu indywidualnym z kierownikiem duchowym.
1 – 9.07 (tygodnie: I – IV)
18 – 26.08 (tygodnie: I – IV)
22 – 30.09 (tygodnie: I – IV)
28.12. 2006 – 5.01. 2007 (tygodnie: I – IV)
 
 

V REKOLEKCJE LECTIO DIVINA

Istotą rekolekcji jest modlitwa słowem Bożym oparta na wielowiekowej praktyce lectio divina: lectio – meditatio – oratio – contemplatio. Uczestnik wprowadzany jest każdego dnia w spotkanie ze Słowem Bożym, przeżywane na osobistej modlitwie, w pełnym milczeniu i w codziennej rozmowie z kierownikiem duchowym. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają już pewne doświadczenie modlitwy słowem Bożym.
19 – 27.06  (I, II i IV etap)
5 – 13.08 (I, II i III etap)
Uwaga! Osoby zgłaszające się na Ćwiczenia ignacjańskie lub rekolekcje lectio divina przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej wcześniej ankiety rekolektanta. Ankiety są dostępne w sekretariacie CFD i na stronie internetowej www.cfd.salwatorianie.pl
KONTAKT: Centrum Formacji Duchowej
ul. Św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (012) 269 23 97; tel./fax  254 60 60; kom. 0 694 448 170;
Miejsce i zakwaterowanie: Centrum Formacji Duchowej położone jest w malowniczym rejonie Skał Twardowskiego. Stwarza to dogodne warunki do przeżywania rekolekcji i spotkań formacyjnych. W zabudowaniach Centrum znajdują się m. in.: dwie kaplice rekolekcyjne, sale konferencyjne i rekreacyjne, refektarz. W części mieszkalnej znajdują się pokoje jedno, dwu i trzyosobowe z łazienkami - łącznie 85 miejsc; ponadto są do dyspozycji pokoje wieloosobowe. W spotkaniach formacyjnych można korzystać z zamieszkania i pełnego wyżywienia w Centrum lub dochodzić na spotkania z zewnątrz. Wyjątek stanowią rekolekcje  8.dniowe, podczas których wszyscy uczestnicy zamieszkują w CFD. Centrum posiada własny teren parkowy. Dysponuje także parkingiem.Piszcie do nas!

O sobie, o spotkaniu
z Bogiem, o Waszych
rekolekcjach
O FITNESSIE DUCHOWYM
Dzielcie się wrażeniami,
pomysłami, uwagami
To pismo tworzymy
razem!

FITNESS DUCHOWY
Relacje. Studio promocji
ul. Jana Husa 18 A lok. 503
03-153 Warszawa
relacje@studiopromocji.com
Sonda internetowa


Jestem zadowolony z tego, jak żyję?

Tak
Nie

Opracowanie – PREKURSOR